Služby

Monolitické železobetonové konstrukce
 • výstavba bytových, administrativních a průmyslových objektů včetně rodinných domů
 • výstavba vodotěsných konstrukcí tzv. bílých van podzemních garáží, suterénů apod.
 • výstavba vodotěsných konstrukcí ČOV(čistíren odpadních vod), VDJ(vodojemů), apod.
 • výstavba specifických konstrukcí z pohledového betonu
Vodohospodářské stavby
 • výstavba kompletních inženýrských sití (vodovody, kanalizace, plynovody)
 • výstavba kompletních čístíren odpadních vod
 • realizace zemních prací
 • výstavba kompletních komunikací a zpevněných ploch
 • výstavba a úpravy vodních toků, hrazení bystřin a málých vodních děl
Inženýrská činnost
 • technické poradenství, kontrolní činnost
 • odborné vedení staveb