O nás

Aquabeton

Společnost Aquabeton s.r.o. byla založena v březnu roku 2014 a klade si za cíl uspokojení zákazníků v náročném stavebním odvětví s působností ve střední Evropě. Hlavním zaměřením společnosti je realizace železobetonových monolitických konstrukcí v odvětvích pozemního stavitelství, průmyslové výstavby i vodohospodářských staveb. Provádíme také realizaci kompletních staveb inženýrských sítí, zemních prací a komunikací.

Současně naše společnost nabízí možnost technických konzultací, odborné vedení staveb, technický dozor a veškeré činnosti související.

Přes krátkou dobu působnosti společnosti Aquabeton s.r.o. na stavebním trhu, nabízíme mnoholeté zkušenosti klíčových zaměstnanců a členů vedení společnosti v rámci předchozího působení ve stavební výrobě, přípravě i obchodu na stavbách středního i velkého rozsahu.

Pro základní představu si dovolujeme doporučit část našeho webu – reference.

Při provádění stavebních zakázek se snažíme být pozorní již v přípravě na obchodních jednání, odborně fundovaní v předvýrobním kontrolním procesu a pochopitelně důslední a kvalitní i v samotné realizaci.

Přání zákazníků a současně skvěle provedené, funkční dílo jsou na prvním místě.

Naším dlouhodobým cílem je realizace díla s důrazem na kvalitní řemeslné provedení všech detailů konstrukce s využitím profesionálního dílenského a stavebního vybavení.

Jako samozřejmost chápeme v současné době nezbytnou dokladovou část, kterou plníme dle platné legislativy.

Věříme, že v případě svěření Vašich požadavků a přání v oblasti stavebního průmyslu, společnosti Aquabeton s.r.o., budou vždy plně realizovány k oboustranné spokojenosti.

Krédo naší firmy: Kvalita, řemeslo, slušnost a úcta.

Závěrem si dovolíme popřát všem, kteří působí na stavebním trhu hodně úspěchů a stavby dokončené v maximální kvalitě a dohodnutém čase, tak jako nabízí společnost Aquabeton s.r.o.

Miloš Filipi a Jan Smrčenský